Projekt Za jeden PROVAZ

Projekt se zabývá prevencí předčasných odchodů ze vzdělávání. Cílem je pomoci rodinám s malými dětmi s přípravou na začlenění do vzdělávacího systému a pomoci rodinám s dětmi-žáky,  s překonáváním překážek, které mohou ovlivnit setrvání ve vzdělávacím systému. Dalším cílem je vytvořit funkční systém multidisciplinárního týmu, nalézt vhodný model jeho fungovaní. Stanovit pracovní postup skupiny  (metoda) […]