O nás

Kdo jsme

Demokratické, dobrovolné sdružení, nezávislé na politických stranách a hnutích plně respektující svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich stanovami.
1) Přenos informací oběma směry
2) Partner kraje (participace), zastupování zájmů D a M, delegování zástupců do komisí apod.
3) Metodická činnost oběma směry (projekt management – poradenství)
4) Práce s lidskými zdroji (školení, vzdělávání, zprostředkování)
5) Práce „na zakázku“ pro kraj (publikace, průzkumy…)
6) Společné akce (konference NNO, prezentace dotační politiky, spolupořadatelství,
…..společná prezentace, soutěže), Bambiriáda
7) Globální granty – vytvoření krajské „střechy“ pro malé organizace, sdružení, fyzické osoby
8) Vytvoření strategie „public relations“ organizací dětí a mládež (práce s veřejností, sponzory atd.)
Rada KRDMK, z. s.
Předsekyně:
Mgr. Hana Střechová
Mistopředsedové:
Bc. Miloslav Čermák
Miroslav Spurný
Marie Kupcová

Poslání KRDMK

Posláním KRDMK je podporovat oprávněné zájmy dětí a mládeže v duchu „Úmluvy o právech dítěte“, ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální.

Své poslání naplňuje KRDMK tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost.

KRDMK zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

Působnost a sídlo

Působnost KRDMK se vztahuje na území Karlovarského kraje. Sídlem KRDMK je kancelář,Křížovnická 99/4, 350 02 Cheb

Členství

Členství v KRDMK je pouze kolektivní. Řádným členem KRDMK se mohou stát občanské sdružení, která jsou definována ve svých stanovách jako: o sdružení dětí a mládeže (řádný člen KRDMK) o pracující s dětmi a mládeží (mimořádný člen KRDMK)

Funkce

1. informační – zajištění toku informací mezi jednotlivými sdruženými subjekty
2. koordinační – je možné dosáhnout větší efektivity při působení navenek ve vzájemné shodě názorů
3. organizační – při zajišťování některých konkrétních aktivit (hromadné akce typu Bambiriáda, školení, setkání a dalších akcí)
4. iniciační – směrem k orgánům státní správy a samosprávy

KOKTEJL

Informační občasník KRDMK – informační servis pro sdružení
– prezentace členských sdružení
– pozvánky na akce – členové mohou využívat náš web ke zviditelnění jimi pořádaných akcí,
– granty a dotace (informace o aktuálních výzvách),
– pozvánky na akce související s volným časem dětí a mládeže,
– vzdělávání (pozvánky na kurzy a semináře,
– aktuality z MŠMT, KÚ,ČRDM, měst a obcí týkající se dětí a mládeže
– novinky z prostředí KRDMK

Pojištění členů
Další výhodou v KRDMKu je pro členy bezplatné Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu sjednané ČRDM s pojišťovnou Kooperativa a. s.

Souhrn výhod členství
– snadný a bezplatný přístup k informacím
– informační servis ke grantům a dotacím
– poradenská služba
– informace z oblasti vzdělávání
– aktualizované legislativní zpravodajství
– vybrané informace přímo do Vašeho e-mailu
– prezentace na našich akcích
– zviditelnění Vašeho sdružení prostřednictvím webu KRDMK
– bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu

Krajské rady dětí a mládeže