Členství v Krajské Radě dětí a mládeže Karlovarska

PROČ U TOHO BÝT S NÁMI?

Společně dokážeme víc.
Naším cílem je, aby dětské organizace v Karlovarském kraji byly sebevědomé a silné. Zastupování u partnerů, společné projekty, finance…
To všechno má dopad, který je přímo úměrný naší spolupráci.
Dětské spolky rostou ruku v ruce s naší podporou a naše služby rostou s množstvím organizací, které zastupujeme.

AKTUÁLNÍ SEZNAM ČLENŮ

VÝHODY ČLENSTVÍ

 • pojištění – úrazové a odpovědnostní pojištění BEZPLATNĚ + možnost připojištění za velmi příznivé ceny – více na http://crdm.cz/pojisteni/;
 • pomoc při získávání dotací;
 • sleva na vzdělávací kurzy pořádané KRDMK;
 • poradna – řízení spolku, dotace, vzdělávání, právo…;
 • zastupování zájmů dětských organizací na úrovní krajské samosprávy a státní správy;
 • publikace – jednou za rok zajímavá publikace do knihovničky spolku;
 • možnost zapojení do nejrůznějších projektů a aktivit (často spojených s finanční podporou);
 • zprostředkované členství v České radě dětí a mládeže (členové KRDMK jsou automaticky členy ČRDM);
 • možnost zapojení do celostátních projektů ČRDM;
 • informační servis – OVĚŘENÉ A AKTUÁLNÍ informace mailem.

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Členem KRDMK se může stát každá právnická osoba založená na základě občanského zákoníku, která:

 • má sídlo v Karlovarském Kraji
 • má volené orgány;
 • má své stanovy nebo jiné zakládací dokumenty v souladu se stanovami KRDMK;
 • má ve stanovách uvedenou práci s dětmi a mládeží ve volném čase
 • pracuje s dětmi a mládeží celoročně a pravidelně, přičemž za pravidelnou činnost je považována systematická práce sdružení nebo jeho základních článků v průběhu roku s frekvencí minimálně jedenkrát měsíčně.

Členský poplatek v KRDMK je stanoven na 100,- Kč ročně za organizaci bez ohledu na počet členů.

JAK SE STÁT ČLENEM

Pro registraci členů využíváme systém České rady dětí a mládeže. Najdete ho na adrese https://registrace.crdm.cz/ .

Postup registace je snadný a zvládnete ho v několika málo krocích

 1. na webu https://registrace.crdm.cz/ klikněte na „nová registrace“ (viz obrázek);
 2. vyplňte údaje o své organizaci a vložte stanovy;
 3. v položce „Typ:“ vyberte „Člen krajské rady“ a následně „Krajská Rada dětí a mládeže kraje Karlovarska, z.s.“ (viz obrázek);
 4. proveďte registaci;
 5. očekávejte zprávu od nás 🙂