Dokumenty

Metodiky

Odkaz na veřejný rejstřík

Veřejný rejstřík

Účetní závěrky

Účetní závěrka 2022

Účetní závěrka 2021

Účetní závěrka 2020 – rozvaha,vzz

Účetní závěrka 2020 – Přílohy úč. závěrky

Účetní závěrka 2019 – Rozvaha

Účetní závěrka 2019 – Výkaz zisků a ztrát

Účetní závěrka 2019 – Příloha k účetní závěrce

Účetní závěrka 2018 – Rozvaha

Účetní závěrka 2018 – Výkaz zisků a ztrát

Účetní závěrka 2018 – příloha úč. závěrky

Účetní závěrka 2017 – rozvaha

Účetní závěrka 2017 – příloha

Účetní závěrka 2017 – výkaz zisku

Účetní závěrka 2016 – rozvaha

Účetní závěrka 2016 – příloha

Účetní závěrka 2016 – vzz

Účetní závěrka 2015 – příloha

Účetní závěrka 2015 – rozvaha

Účetní závěrka 2015 – vzz

Účetní závěrka 2014 – rozvaha

Účetní závěrka 2014 – příloha

Účetní závěrka 2014 – vzz