Generace KK, z. s.

Účelem spolku je podporovat a rozvíjet občanskou společnost v tématech rodinného soužití, mezigeneračního soužití, multikulturního vnímání komunity a podpora všech aktérů komunitního života. Posláním spolku je podporovat a posilovat komunitní život v regionu v duchu rovných příležitostí, napomáhat všestrannému rozvoji občanů a skupin občanů po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální.

Kontakt:
Křižovnicka 99/4
Cheb 350 02
generacekk@seznam.cz
www.generacekk.cz
IČO: 04795725

Post Author: KRDMK, z. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *