Tisková zpráva: Nová Poradna pro rodinu Přístav v Chebu – bezpečné útočiště pro rodiny a osoby v krizi

Cheb, [4.1.2024] – S radostí oznamujeme otevření nové Poradny pro rodinu Přístav v Chebu, která se stane klíčovým místem podpory a pomoci pro rodiny s nezletilými dětmi a jednotlivce, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Poradna Přístav je otevřená všem těm, kteří cítí, že se ocitli v nepříznivé sociální nebo životní situaci a potřebují k jejímu řešení odbornou pomoc.
Poslání Poradny Přístav
Poradna pro rodinu Přístav vznikla s vizí stát se bezpečným místem, kde „může každý zakotvit“. Naše poslání je nabídnout ambulantní a terénní služby, které podpoří jednotlivce a rodiny v krizi a přispějí k zlepšení jejich situace. Poradna je zde pro ty, kteří se sami nedokážou vymanit z nepříznivých okolností bez vnější podpory.
Služby Poradny
Poradna Přístav není věkově omezena a její služby jsou určeny širokému spektru klientů. Nabízíme:
– Právní poradenství, včetně pomoci při sepisování podání, rozvodového poradenství, úpravy majetkoprávních vztahů, řešení exekucí a další.
– Sociální poradenství, pomáhající s řešením dluhů, exekucí, úpravou výživného a navigací nepříznivými životními situacemi.
– Kariérové poradenství pro ty, kteří hledají nové zaměstnání nebo potřebují změnit svou profesní dráhu.
– Služby speciálního pedagoga pro rodiny s dětmi, které potřebují speciální pedagogickou podporu.
Dostupnost a Kontakty

Poradna Přístav je připravena nabídnout pomocnou ruku a profesionální služby všem, kdo je potřebují. Pro více informací o službách nebo pro sjednání konzultace nás neváhejte kontaktovat. Podrobnosti najdete na našem webu a na facebookové stránce Poradny Přístav: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555233032767