O nás

Generace KK

Účelem spolku je podporovat a rozvíjet občanskou společnost v tématech rodinného soužití, mezigeneračního soužití, multikulturního vnímání komunity a podpora všech aktérů komunitního života. Posláním spolku je podporovat a posilovat komunitní život v regionu v duchu rovných příležitostí, napomáhat všestrannému rozvoji občanů a skupin občanů po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální.

Naši zaměstnanci

Karolína

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea odio, culpa accusamus debitis quasi nihil nesciunt enim incidunt? Impedit optio sint, ea doloremque commodi quisquam suscipit repudiandae quis ratione tempore?

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska

Kdo jsme

Demokratické, dobrovolné sdružení, nezávislé na politických stranách a hnutích plně respektující svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich stanovami.
 1.  Přenos informací oběma směry
 2.  Partner kraje (participace), zastupování zájmů D a M, delegování zástupců do komisí apod.
 3.  Metodická činnost oběma směry (projekt management – poradenství)
 4.  Práce s lidskými zdroji (školení, vzdělávání, zprostředkování)
 5.  Práce „na zakázku“ pro kraj (publikace, průzkumy…)
 6.  Společné akce (konference NNO, prezentace dotační politiky, spolupořadatelství,
  …..společná prezentace, soutěže), Bambiriáda
 7.  Globální granty – vytvoření krajské „střechy“ pro malé organizace, sdružení, fyzické osoby
 8.  Vytvoření strategie „public relations“ organizací dětí a mládež (práce s veřejností, sponzory atd.)
Rada KRDMK, z. s.
Předsekyně:
Mgr. Hana Střechová
Mistopředsedové:
Bc. Miloslav Čermák
Miroslav Spurný
Marie Kupcová

Poslání KRDMK

Posláním KRDMK je podporovat oprávněné zájmy dětí a mládeže v duchu „Úmluvy o právech dítěte“, ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální.

Své poslání naplňuje KRDMK tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost.

KRDMK zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

Působnost a sídlo

Působnost KRDMK se vztahuje na území Karlovarského kraje. Sídlem KRDMK je kancelář,Křížovnická 99/4, 350 02 Cheb

Členství

Členství v KRDMK je pouze kolektivní. Řádným členem KRDMK se mohou stát občanské sdružení, která jsou definována ve svých stanovách jako: o sdružení dětí a mládeže (řádný člen KRDMK) o pracující s dětmi a mládeží (mimořádný člen KRDMK)

Funkce

 1.  informační – zajištění toku informací mezi jednotlivými sdruženými subjekty
 2.  koordinační – je možné dosáhnout větší efektivity při působení navenek ve vzájemné shodě názorů
 3.  organizační – při zajišťování některých konkrétních aktivit (hromadné akce typu Bambiriáda, školení, setkání a dalších akcí)
 4.  iniciační – směrem k orgánům státní správy a samosprávy

KOKTEJL

 • Informační občasník KRDMK – informační servis pro sdružení
 • prezentace členských sdružení
 • pozvánky na akce – členové mohou využívat náš web ke zviditelnění jimi pořádaných akcí,
 • granty a dotace (informace o aktuálních výzvách),
 • pozvánky na akce související s volným časem dětí a mládeže,
 • vzdělávání (pozvánky na kurzy a semináře,
 • aktuality z MŠMT, KÚ,ČRDM, měst a obcí týkající se dětí a mládeže
 • novinky z prostředí KRDMK

Pojištění členů

Další výhodou v KRDMKu je pro členy bezplatné Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu sjednané ČRDM s pojišťovnou Kooperativa a. s.

Souhrn výhod členství

 • snadný a bezplatný přístup k informacím
 • informační servis ke grantům a dotacím
 • poradenská služba
 • informace z oblasti vzdělávání
 • aktualizované legislativní zpravodajství
 • vybrané informace přímo do Vašeho e-mailu
 • prezentace na našich akcích
 • zviditelnění Vašeho sdružení prostřednictvím webu KRDMK
 • bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu

Naši zaměstnanci

Karolína

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea odio, culpa accusamus debitis quasi nihil nesciunt enim incidunt? Impedit optio sint, ea doloremque commodi quisquam suscipit repudiandae quis ratione tempore?

Karolína

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea odio, culpa accusamus debitis quasi nihil nesciunt enim incidunt? Impedit optio sint, ea doloremque commodi quisquam suscipit repudiandae quis ratione tempore?

Informační centrum pro mládež Cheb

Informační centrum pro mládež (ICM) zahájilo činnost v listopadu 2005 a je zřizováno Krajskou radou dětí a mládeže Karlovarska.

Nabízíme bezplatné informace od A (aktuality z regionu) až po Z (zaměstnání). Informace jsou rozděleny tematicky do 12 kategorií a jsou k dispozici buď na internetových stránkách, nebo v tištěné podobě. S vyhledáváním informací může pomoci odborný pracovník.

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska, z. s. (zkráceně KRDMK, z. s.)

Naši zaměstnanci

Karolína

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea odio, culpa accusamus debitis quasi nihil nesciunt enim incidunt? Impedit optio sint, ea doloremque commodi quisquam suscipit repudiandae quis ratione tempore?

Karolína

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea odio, culpa accusamus debitis quasi nihil nesciunt enim incidunt? Impedit optio sint, ea doloremque commodi quisquam suscipit repudiandae quis ratione tempore?

Karolína

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea odio, culpa accusamus debitis quasi nihil nesciunt enim incidunt? Impedit optio sint, ea doloremque commodi quisquam suscipit repudiandae quis ratione tempore?