Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030

Rada seniorů byla z titulu členství v Radě vlády pro seniory a stárnutí oslovena s prosbou, aby mezi své členy rozeslala informaci o aktualizaci Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 , k níž je spuštěna on-line veřejné konzultace, která bude probíhat do 30.září 2023

Samotnou strategii najdete na tomto odkazu.

Veřejná konzultace k aktualizaci Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 pak probíhá na tomto odkazu  nebo můžete své připomínky poslat na RS ČR a my je odešleme za vás.

Strategie_rovnosti_zen_a_muzu