Představení organizace PROTEBE live z.s.

Kontakt – telefon:       774232047                  Kontakt – e-mail:tereza@tebe.cz

Webové stránky: www.supermarketwc.cz

Náplň činnosti:
Prostřednictvím vzdělávacích a kulturních projektů ukazujeme, že design a kreativita je běžnou součástí každodenního života. Učíme kreativně myslet a nabízíme netradiční aktivity otevřené dětem, mládeži i veřejnosti. Projekty jsou zaměřeny na vzdělávání a výchovu, na osvětu pomocí designu a designového myšlení, na tvořivost, spolupráci, komunikaci, zodpovědnost a schopnost spolupracovat.

 

Akce v minulosti

Celoroční kreativní dílny- jezdíme do nejzazších koutů Karlovarského kraje kde společně s dětmi od MŠ až po SŠ pěstujeme radost z poznání.

Zažij něco jinak – Každoroční akce na konec školy pro děti a jejich rodiče. Dílny, divadlo, ateliéry, nový cirkus atd…

Design camp – pro studenty, kteří si chtějí vyzkoušet různé designérské profese od grafiky přes sklo, porcelán, fotografii až k módě. Dozví se, co k této práci potřebují, co musí umět, čím vším mohou být. Seznámí se s obory a jejich přesahy.

Akce v budoucnosti

Tradiční, kterých již máme celou řadu😊

Zažij něco jinak- multižánrová akce na konec školy
Příměstské tábory animační a řemeslný
Otevřené ateliéry na konci prázdnin
Design camp v začátkem října
Banáni akce k oslavě svobody 17.11.2023
Vánoční pelmel prodejní výstava designérských kousků

a když se povede tak jednu na víc
FUK – festival umění a kreativity pro pedagogy, děti a rodiče a jejich rodiče – duben

 

Rozhovor s předsedou

Jméno předsedy: Tereza Vlašímská

V čem spočívá činnost vašeho spolku?
Kreativní vzdělávání, které není o výtvarce, ale umět si poradit v běžném každodenním životě. Naučit se pracovat s chybou, náhodou, improvizovat a propojovat zdánlivě nepropojitelné.

 

Jak to děláte?

          Máme kreativní dílny a workshopy pro cílové skupiny od MŠ po SŠ, máme svoji metodiku pro děti a učitele na designové myšlení a děláme to upřímně a s radostí.

 

Co vás na této práci baví?
přesahy, propojování, neustálé se učení a „aha“ efekt u dětí i dospělých

 

Co Vás na této práci naopak nebaví?

           Administrativa, administrativa, administrativa, která je nezbytně nutná pro fungování.