Povzbuzení (1) – časopis pro seniory

Vážené seniorky, vážení senioři, od Velikonoc jsme se s vámi setkávali prostřednictvím elektronického týdeníku Povzbuzení do konce trvání
nouzového stavu v květnu. Na jaře vyšlo šest čísel. Nyní, na podzim, se nám doba opět změnila a my vás nenecháváme sami! Přicházíme tedy
znovu s již pilotně vyzkoušeným elektronickým týdeníkem v Jihomoravském kraji a díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, který působí již od roku 2017, jej činíme celostátním. Přinášíme vám sedmé číslo Povzbuzení
v letošním roce.

Povzbuzení 01