Svépomocné skupiny

Svépomocné skupiny jsou založené na vzájemné pomoci a podpoře svých členů – člověk pomoc přijímá a současně poskytuje. Lidé jsou spojeni zkušeností s určitým problémem. Členové svépomocných skupin se mohou vzájemně podělit o své zkušenosti. Zjištění, že člověk není ve své situaci sám, přináší úlevu i naději.

 

Klub Robinsonky

Svépomocná skupina zaměřená na jinakost, vytváří prostředí sounáležitosti mezi lidmi s podobnými životními situacemi.

každý čtvrtek od 9:30 hodin

Robinsonky

 

Klub Přístav

Své pomocná skupina rodičů s malými dětmi.

Každé úterý od 9:30 hodin

Přístav

 

Skupina Kotva

Skupina Sendvičkové generace.

Každou středu od 9:30 v RC přístav, 26. dubna 12, Cheb.

Kotva