Příspěvek na kroužky pro děti

Na mnoho rodin silně dopadá současná ekonomická krize a volnočasové aktivity jejich dětí se pro ně stávají nedostupné. Jsme moc rádi, že Česká rada děti a mládeže jim může pomoct díky nového projektu Darujeme kroužky dětem. Rodiče mohou získat příspěvek 2000 Kč na pololetí na každé dítě a následně určit, které organizaci bude příspěvek převeden.

Příspěvek mohou využít jak rodiče stávajících členů, dokonce i ti, kteří již příspěvky za 1. pololetí zaplatili (v takovém případě jim můžete část zaplacených příspěvků vrátit, a tím jim finančně pomoci), tak i rodiče nových potenciálních členů. 

Skvělé je to, že příspěvek lze použít nejen na členský či oddílový příspěvek, ale také na účastnické poplatky, např. na soustředění nebo víkendovou akci, či na nákup potřebného vybavení pro dítě, záleží vždy na jeho konkrétních potřebách. Pro více informací