Konference Alkohol, děti, násilí

Dovolujeme si Vás pozvat na národní konferenci s názvem Alkohol, děti a násilí: společenská odpovědnost pořádanou Odborem protidrogové politiky ÚV ČR ve spolupráci s národním koordinátorem pro protidrogovou politiku, pod záštitou poslankyně Mgr. Renáty Zajíčkové. Národní konference se uskuteční dne 4. června 2024 v Lichtenštejnském paláci na Kampě (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1).

V rámci národní konference bude diskutováno často opomíjené téma dopadů užívání alkoholu na oblast domácího násilí, včetně násilí páchaného na dětech. Konference rovněž navazuje na opatření Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025. V rámci konference vystoupí zástupci Odboru protidrogové politiky a Odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR, Ministra zdraví ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci či tuzemských neziskových organizací a další odborníci a zástupci politické sféry.

V příloze naleznete předběžný program konference.

Pro účast na konferenci je nutné se registrovat na následujícím linku: https://www.survio.com/survey/d/E4B9V7R4A1R8I4W0I

Účast Vám bude potvrzena na uvedený kontaktní e-mail. Zároveň doporučujeme včasné přihlášení z důvodu omezeného počtu míst.

V případě dotazů se obracejte na kontaktní emaily daniel.fric@vlada.gov.cz nebo matyas.lucky@vlada.gov.cz.