Covid prohloubil psychické potíže u mladistvých

V KRDMK bychom rádi upozornili rodiče a okolí mladistvých, aby si všímali „zvláštního chování“ u svých dětí. Ty by po Covidové pandemii mohli mít psychické potíže.

Psychologové a pracovníci odborných center upozorňují na nárust psychických problémů u mladistvých. Nárust vidí hlavně v sebevražedných myšlenkách, sebepoškozování a depresi. Situace se prý začala zhoršovat už v době Covidové pandemie, ale dále se prohlubuje.

Celý článek