Série online workshopů Youthpass

chtěli bychom vás pozvat na sérii online workshopů k certifikátu Youthpass. Workshopy jsou pořádány JUGEND für Europa (německou národní agenturou) ve spolupráci se školícím centrem SALTO mládež.

Workshopy jsou otevřené pro školitele v oblasti mládeže bez ohledu na úroveň zkušeností (od začátečníků po velmi zkušené). Výběr účastníků nebude probíhat; všichni školitelé, kteří mají zájem, se workshopu(ů) mohou zúčastnit.

 

Youthpass je důležitou a již zavedenou součástí programu Erasmus+ mládež, nicméně jeho využití v tréninkových aktivitách – jako proces – má stále potenciál k zlepšování.  Za tímto účelem nabízíme sérii 4 online workshopů pro školitele, jejichž cílem je:

  • Rozebrat komponenty certifikátu Youthpass a možnosti jeho využití
  • Poskytnout praktické nástroje a metody k implementaci školicích aktivit
  • Nabídnout inspiraci a odpovědi na výzvy, kterým školitelé čelí

 

Níže jsou uvedeny termíny a tématické zaměření každé schůzky (s odkazy na registraci na každou událost)