O KRDMK

Kdo jsme

Demokratické, dobrovolné sdružení, nezávislé na politických stranách a hnutích plně respektující svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich stanovami.
 1.  Přenos informací oběma směry
 2.  Partner kraje (participace), zastupování zájmů D a M, delegování zástupců do komisí apod.
 3.  Metodická činnost oběma směry (projekt management – poradenství)
 4.  Práce s lidskými zdroji (školení, vzdělávání, zprostředkování)
 5.  Práce „na zakázku“ pro kraj (publikace, průzkumy…)
 6.  Společné akce (konference NNO, prezentace dotační politiky, spolupořadatelství,
  …..společná prezentace, soutěže), Bambiriáda
 7.  Globální granty – vytvoření krajské „střechy“ pro malé organizace, sdružení, fyzické osoby
 8.  Vytvoření strategie „public relations“ organizací dětí a mládež (práce s veřejností, sponzory atd.)
Rada KRDMK, z. s.
Předsekyně:
Mgr. Hana Střechová
Mistopředsedové:
Bc. Miloslav Čermák
Miroslav Spurný
Marie Kupcová

Poslání KRDMK

Posláním KRDMK je podporovat oprávněné zájmy dětí a mládeže v duchu „Úmluvy o právech dítěte“, ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální.

Své poslání naplňuje KRDMK tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost.

KRDMK zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

Působnost a sídlo

Působnost KRDMK se vztahuje na území Karlovarského kraje. Sídlem KRDMK je kancelář,Křížovnická 99/4, 350 02 Cheb

Členství

Členství v KRDMK je pouze kolektivní. Řádným členem KRDMK se mohou stát občanské sdružení, která jsou definována ve svých stanovách jako: o sdružení dětí a mládeže (řádný člen KRDMK) o pracující s dětmi a mládeží (mimořádný člen KRDMK)

Funkce

 1.  informační – zajištění toku informací mezi jednotlivými sdruženými subjekty
 2.  koordinační – je možné dosáhnout větší efektivity při působení navenek ve vzájemné shodě názorů
 3.  organizační – při zajišťování některých konkrétních aktivit (hromadné akce typu Bambiriáda, školení, setkání a dalších akcí)
 4.  iniciační – směrem k orgánům státní správy a samosprávy

KOKTEJL

 • Informační občasník KRDMK – informační servis pro sdružení
 • prezentace členských sdružení
 • pozvánky na akce – členové mohou využívat náš web ke zviditelnění jimi pořádaných akcí,
 • granty a dotace (informace o aktuálních výzvách),
 • pozvánky na akce související s volným časem dětí a mládeže,
 • vzdělávání (pozvánky na kurzy a semináře,
 • aktuality z MŠMT, KÚ,ČRDM, měst a obcí týkající se dětí a mládeže
 • novinky z prostředí KRDMK

Pojištění členů

Další výhodou v KRDMKu je pro členy bezplatné Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu sjednané ČRDM s pojišťovnou Kooperativa a. s.

Souhrn výhod členství

 • snadný a bezplatný přístup k informacím
 • informační servis ke grantům a dotacím
 • poradenská služba
 • informace z oblasti vzdělávání
 • aktualizované legislativní zpravodajství
 • vybrané informace přímo do Vašeho e-mailu
 • prezentace na našich akcích
 • zviditelnění Vašeho sdružení prostřednictvím webu KRDMK
 • bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu