Mimořádný dotační titul pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny pro rodiny s dětmi

Dovolujeme si vás informovat o mimořádné dotační výzvě Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023.

Dotační titul je připraven v rámci spolupráce a partnerství MPSV s organizací UNICEF, která na území České republiky napomáhá v reakci na uprchlickou krizi způsobenou ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, zejména v oblasti ochrany dětí.

V rámci dotační výzvy pro rok 2023 jsou oprávněnými žadateli nestátní neziskové organizace, obce a jejich příspěvkové organizace, kraje jejich příspěvkové organizace a poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (bez ohledu na právní formu, s výjimkou poskytovatelů sociálních služeb zřizovaných MPSV). Žadatel, který je neziskovou organizací, musí působit v prorodinné oblasti, v oblasti integrace cizinců či práce s menšinami prokazatelně alespoň jeden rok.

Rádi bychom Vás seznámili s novinkou, kdy v roce 2023 mohou být podpořeny personální kapacity dětských skupin, a to v případech, kdy je v kolektivu dětské skupiny dítě či více dětí, které jsou či byly cizincem s dočasnou ochranou, či mají jiné specifické potřeby vyžadující zvýšenou péči (viz Metodika Metodika_pro_děti_se_specifickými_potřebami_02.05.2022.pdf (dsmpsv.cz)).

V dotační výzvě pro rok 2023 je na stanovený účel alokována celková částka 18,7 mil. Kč.

Oprávnění žadatelé mohou v rámci dotační výzvy předkládat MPSV žádosti o dotaci v termínu do 6. 2. 2023

Podrobné informace o výzvě naleznete na webu MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/dotacni-vyzva-pro-rok-2023. Případné dotazy směřujte prosím na Bc. Nelu Řiháčkovou (nela.rihackova@mpsv.cz) či Mgr. Zdeňku Kainarovou (zdenka.kainarova@mpsv.cz).

Rádi bychom Vás také informovali, že dne 18. ledna v čase 10:00-12:00 bude realizován online informační seminář, kde bude dotační výzva pro rok 2023 podrobně představena. Odkaz na informační seminář je uveden níže v mailu.