Informace ke vzdělávacímu programu na téma Zdravotník zotavovacích akcí

Bližší informace ke vzdělávacímu programu na téma Zdravotník zotavovacích akcí.

 

Anotace vzdělávacího programu:

Obsahem kurzu je v souladu s podmínkami, které stanoví Příloha č. 2 Vyhlášky 106/2001 výuka základů anatomie, hygiena pobytů dětí a mládeže, resuscitace a další život zachraňující úkony.

Obsahem je dále legislativa zotavovacích akcí, specifika dětských úrazů a nemocí, organizace poskytování první pomoci a komunikace s postiženým. Kurz není čistě teoretický, ale jeho značná část je zaměřena na praktické ukázky a nácvik.

 

Časová dotace: 40 hodin

Cenová kalkulace:

20 účastníků ve skupině 3500 Kč/1 účastník