Dotace na podporu činností s dětmi ve věku do 14 let mimo školní vzdělávání

KRDMK  by Vás ráda  informovala o výzvě z OPZ plus, která cílí na podporu činností s dětmi ve věku do 14 let mimo školní vzdělávání. Podporované aktivity z výzvy mají za cíl podpořit děti a rodiny v jejich postoji ke  vzdělávání a budoucímu umístění na trhu práce mimo prostředí školy, s podporou obcí, neziskových organizací v místě a škol jako odborníků.

Karlovarský kraj nabízí  podporu při dojednávání spolupráce aktérů v území a přípravě projektové žádosti.

K samotné výzvě bude realizováno on-line školení ze strany MPSV 24.1.2023. Odkaz na školení přikládám: https://www.esfcr.cz/akce-ridiciho-organu-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/seminar-pro-zadatele-o-podporu-v-ramci-vyzvy-029-opz-iii-?inheritRedirect=false

Pokud se na svém území potýkáte s problematikou předčasných odchodů, nezájmu dětí o školu a s tím souvisejících potíží a máte zájem o více informací, obraťte se na ně, budeme se snažit Vám vyjít vstříc.

Dotace.    http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Documents/OBaKR/dotace_2023_pk.pdf