Práva a povinnosti – Další krok v projektu Za jeden provaz

V rámci projektu „Za jeden provaz“ jsme se v rámci vzdělávací skupiny zaměřili na důležité téma práv a povinností dětí. Toto setkání bylo navrženo tak, aby naše děti nejen poznaly svá základní práva, ale také aby porozuměly povinnostem, které s nimi souvisí.

Interaktivní formou jsme prozkoumali, co znamenají jednotlivá práva a jaké povinnosti z nich plynou pro děti ve škole i mimo ni. Diskuze a hry pomohly dětem lépe pochopit, jak jejich práva a povinnosti ovlivňují jejich každodenní rozhodování a interakce s ostatními.

Věříme, že tímto workshopem jsme přispěli k lepšímu porozumění a respektování práv a povinností mezi našimi žáky. Děkujeme všem, kteří se zapojili, a těšíme se na další vzájemně obohacující setkání.

Máte zájem o naše další workshopy nebo byste rádi podpořili náš projekt? Navštivte naši webovou stránku nebo nás kontaktujte přes email krdmk@seznam.cz a staňte se součástí našeho týmu.