Komunikace – Základní kámen projektu Za jeden provaz

Projekt „Za jeden provaz“ se od svého startu v květnu 2023 zaměřuje na podporu rodin a dětí v prevenci předčasného ukončení vzdělávání. Díky individuálnímu přístupu a sociálnímu poradenství pomáháme řešit komplexní situace spojené s vzděláváním našich klientů. Jedním z pilířů naší práce je rozvoj efektivní komunikace, což je téma našeho prvního vzdělávacího workshopu.

Naše zapojené děti se aktivně podílely na tvorbě pravidel a rozhodování o tématech, která je zajímají a ovlivňují. Tento přístup nejen podporuje jejich angažovanost, ale také rozvíjí dovednosti, které jsou klíčové pro jejich další vzdělávání i život. Workshop na téma komunikace jim umožnil nejen pochopit její principy, ale také si vyzkoušet různé komunikační styly a techniky, které mohou využít v každodenním životě.

Děkujeme všem účastníkům za jejich přínos a těšíme se na další společně strávené chvíle plné učení a rozvoje. Pro více informací o projektu „Za jeden provaz“ a našich nadcházejících akcích sledujte naše webové stránky https://generacekk.cz/nase-projekty/  a sociální média facebook: https://www.facebook.com/PristavgeneraciKK/ a Instagram:  https://www.instagram.com/pristav_generaci/

Chcete se dozvědět více o našich aktivitách nebo se zapojit do projektu? Kontaktujte nás na e-mailu krdmk@seznam.cz a připojte se k nám na cestě za lepším vzděláváním.