Informace k chystaným změnám v oblasti datových schránek

Dle nové legislativy (schválené v minulém roce, Zákon. 261/2021 Sb.) dojde k automatickému zřízení datové schránky všem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, které budou mít povinnost komunikovat s orgány veřejné moci právě „datovkou“. Považujeme za velice důležité, aby ti, jichž se to týká, byli o této informaci včas a korektně informováni.V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). DEPO dotváří změny, které v oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.Dle této nové legislativy počátkem příštího roku, tedy roku 2023, bude podnikající fyzická či právnická osoba muset mít a využívat pro komunikaci s orgány veřejné správy datovou schránku. Tato datová schránka bude všem podnikajícím fyzickým osobám nebo všem právnickým osobám počátkem příštího roku zřízena automaticky, nebo si ji mohou zřídit samy v předstihu, což ostatně doporučujeme.O zřízení datové schránky žádá fyzická osoba, která je k tomu oprávněna za konkrétní podnikající fyzickou osobu. Totéž platí v případě právnické osoby – zase je tu osoba, která je oprávněná jménem dané právnické osoby jednat, tedy buď statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo jiná fyzická osoba, která své oprávnění doloží např. plnou mocí, jmenovacím dekretem, zápisem z valné hromady apod. Podání žádosti je možné buď osobně na Czech POINT, či písemně, tj. v listinné podobě. U podnikající fyzické osoby navíc můžete využít možnosti online zřízení datové schránky za pomoci Identity občana (prostřednictvím např. eObčanky, Bankovní identity nebo Mobilního klíče eGovernmentu). Více informací na: www.mojedatovaschranka.cz a na helpdesku 954 200 200.

Používání datové schránky (DS) s sebou nese mnoho výhod. Je to zejména úspora peněz, neboť používání DS je pro komunikaci s úřady zdarma. Dále flexibilita, jelikož datovou schránku lze využívat odkudkoliv a kdykoliv – nejste tedy omezeni úřední dobou úřadu či otvírací dobou a vzdáleností od pošty. Rovněž tak i rychlost, protože zpráva odeslaná úřadu se považuje za doručenou již v okamžiku dodání do datové schránky orgánu veřejné správy, a v neposlední řadě též bezpečnost.

Pro více informací o datových schránkách můžete navštívit výše zmíněnou stránku www.mojedatovaschranka.cz  či zavolat na helpdesk 954 200 200.