Evropské on-line studie o drogách (EWSD) 2024

Prosíme o pomoc s vyplněním dotazníku Evropské on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Studie probíhá v 36 zemích, ČR je jednou z nich.

Odkaz pro vyplnění dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia

O studii EWSD 2024

Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024 byla spuštěna 21. května 2024. Až do konce června je možné odpovědět na otázky v dotazníku na evropské platformě EU Survey. Studie je zcela anonymní. Koordinuje ji agentura Evropské unie – Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Českou část studie koordinujeme my – Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS).

Dotazník je rozdělen do více částí – na vyplnění tak většinou stačí krátký čas, asi 10 minut. Mohou jej vyplnit lidé ve věku 18+ let, kteří v posledním roce užili některou z nelegálních drog, včetně konopí.

Bližší informace o studii: https://www.drogy-info.cz/nms/vyzkum-nms/evropska-on-line-studie-o-drogach-2024,