Projekt neformální POWER UP!

Projekt je zaměřen na využívání moderních forem vzdělávání s důrazem na posilování kompetencí a gramotností dětí a mládeže. Díky těmto metodám je snazší zaujmout děti a mládež a motivovat je k získávání dovedností odpovědně jednat a rozhodovat ve světě, který je komplikovaný, nestálý, nepředvídatelný. Prostřednictvím projektu se mohou v nových výukových metodách a tématech zdokonalovat pracovníci s dětmi a mládeží a získané dovednosti pak předají dětem a mládeži. Dojde tak k posílení hodnot u cílové skupiny.
Realizace projektu od 1. 9. 2019 do 28.2.2023

Do realizace projektu se spolu s žadatelem zapojilo 8 partnerů s finančním příspěvkem.

Konkrétně:

23/02 ZO ČSOP Berkut, IČ: 6636425

Český západ, o.p.s., IČO 26550334

Klubíčko Cheb, z. s., IČ: 7084882

Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s., IČ: 49755692

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Cheb , IČ 64839923

PROTEBE live z.s., IČ: 26992809

OS Rokršti, z. s., IČ: 26618231

ROŠŤÁCI, z.s., IČ: 22760547

 

AKTIVITY PROJEKTU

V rámci projektu byly realizovány všechny aktivity vyplývající z výzvy. Partneři prostřednictvím aktivit reagovali na svoje aktuální potřeby a místní podmínky tak, aby docházelo ke zkvalitňování neformálního vzdělávání.

Konkrétně:

·      KA2. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace do vzdálenosti 10 km – realizováno 192x

·      KA3. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace ve vzdálenosti 10 a více km – realizováno 311x

·      KA4. Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů – realizováno 27x

·      KA5. Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů – realizováno 114x

·      KA6. Tandemové neformální vzdělávání bez financování osobních nákladů – realizováno 18x

·      KA7. Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů – realizováno 97x

·      KA8. Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů – realizováno 21x

·      KA9. Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů – realizováno 37x

·      KA10. Klub v neformálním vzdělávání – realizováno 41x

·      KA11. Projektový den v klubovně bez financování osobních nákladů – realizováno 36x

·      KA12. Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů – realizováno 299x

·      KA13. Projektový den mimo klubovnu – realizováno 143x

V rámci projektu bylo realizováno celkem 1336 aktivit.