Projekt Za jeden provaz

   

 

Projekt se zabývá prevencí předčasných odchodů ze vzdělávání. Cílem je pomoci rodinám s malými dětmi s přípravou na začlenění do vzdělávacího systému a pomoci rodinám s dětmi-žáky,  s překonáváním překážek, které mohou ovlivnit setrvání ve vzdělávacím systému. Dalším cílem je vytvořit funkční systém multidisciplinárního týmu, nalézt vhodný model jeho fungovaní. Stanovit pracovní postup skupiny  (metoda) a aplikovat jej. Metodika pak bude také přenositelným výstupem projektu.

Realizace od 1.5. 2023 do 30.04.2026

Cílem projektu je nastavení funkčního, efektivního a účinného systému podpory rodin zaměřeného na identifikaci, prevenci a redukci problému předčasných odchodů ze vzdělávání na regionální úrovni prostřednictvím multidisciplinárního přístupu.

  • KA1 Mapování území a kontaktování cílových skupin (rodiny s dětmi)
  • KA2 Centrum podpory pro rodiny s předškolními dětmi – Vznik a provoz
  • KA3 Centrum podpory pro rodiny s žáky ZŠ – Vznik a provoz
  • KA4 Multidisciplinární tým
  • KA5 Tvorba metodiky
  • KA6 Vzdělávání multidisciplinárního týmu