Zážitkový tábor SURVIVOR v Chebu

 


aneb budujeme úspěch a důvěru prostřednictvím kreativity
Kreativita, spolupráce a pocit úspěchu – to jsou slova, která popisují náš další povedený příměstský tábor, který se konal na konce července v Chebu. Tento nezapomenutelný týden byl věnován dětem ohroženým školním neúspěchem, s cílem poskytnout jim možnost zažít pocit úspěchu a radosti ze vzdělávání mimo klasické školní prostředí.
Stavba úspěchu: Domečky z palet 
Tábor byl založen na myšlence, že každé dítě má schopnosti a talenty, které mohou být objeveny a posíleny skrze jiné formy vzdělávání. Jedním z hlavních prvků tábora byla stavba domečků z palet a dalších recyklovaných materiálů. Tyto domečky nebyly pouhým stavebním projektem, ale symbolem důvěry v děti a jejich schopnosti.
Děti se zapojily do procesu výstavby od začátku do konce. U kláštera Křižovníků v Chebu postavily dva domečky, přičemž každý krok byl proveden pod vedením kušených lektorů, kteří zdůrazňovali nejen fyzickou práci, ale i týmovou spolupráci a komunikaci. Děti se učily, jak zatloukat hřebíky, používat nástroje, jako jsou pily a vrtáky, a stále byly povzbuzovány, aby své dovednosti rozvíjely.
Kreativní zpracování: Od materiálů k uměleckému výrazu
Střecha domečků byla vytvořena z lina a vnitřní prostory byly vyplněny kartonovými deskami, které děti zdobily podle svých představ. Tato fáze tvořila prostor pro kreativitu a individuální projev. Děti se mohly vyjádřit skrze barvy, vzory a nápady, a tak se staly umělci svých vlastních malých prostorů.
Úspěch mimo školní lavice
Hlavním cílem tábora bylo umožnit dětem zažít úspěch a radost mimo tradiční školní prostředí. Zatímco ve škole mohou narážet na výzvy a stres, taborová aktivita nabídla jiný pohled na učení a osobní růst. Stavba domečků nebyla jen fyzickým výkonem, ale i metaforou pro to, že každý úkol je dosažitelný, pokud se na něj soustředíme a pracujeme společně.
Celý týden v Chebu byl plný smíchu, spolupráce a reflektování vlastního úspěchu. Děti opustily tábor s novými dovednostmi, ale také s vědomím, že jsou schopny překonat překážky a dosáhnout úspěchu ve všem, co si stanoví. Tento tábor nejen posiloval důvěru dětí v sebe sama, ale také ukázal, že učení může být zábavné, kreativní a plné dobrodružství.