Služby

Nabídka služeb ICM Cheb

ICM shromažďuje informace, které by Vás mohly zajímat.

ICM nabízí bezplatné informace od A (aktuality z regionu) do Z (zaměstnání). Informace jsou
tematicky rozděleny do 12 kategorií. S vyhledáváním informací vám může pomoci odborný
pracovník.

Informace a internet pro vyhledávání informací, korespondenci se školami a zaměstnavateli je pro
cílovou skupinu (tj. mladí do 26 let) ZDARMA.

Pro jiné účely či jiné cílové skupiny jsou nabízeny zpoplatněné služby:

 • Kopírování A4 jednostranně 1,50 Kč
 • Kopírování A4 oboustranně 2,50 Kč
 • Skenování A4 4,00 Kč
 • Laminování 15,00 Kč
 • Ukládání na CD nosič 15,00 Kč
 • Práce na PC hodina 20,00 Kč
 • Bezplatná inzerce

Nezaměstnanýrn nabízíme 5 hodin práce na PC s internetem zdarma.

ICM dále nabízí:

 • Kariérové poradenství pro vzdělávací a profesní dráhu
 • Kariérové poradenství pro zaměstnanost
 • Kariérové poradenství pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel
 • Pracovní a bilanční diagnostiku
 • Poradenství k finanční gramotnosti

ICM se snaží být přátelským prostředím pro mladé lidi.
V nabídce ICM je také možnost zakoupit teplé nápoje

 • Káva 15,00 Kč
 • Čaj 15,00 Kč
 • Horké jablko 15,00 Kč

Neodmyslitelnou součástí nabídky ICM jsou skupinoví kurzy:

 • Práce na PC
 • Finanční a soc. právní gramotnost
 • Občanská gramotnost
 • Trh práce a jeho fungování
 • Sebepoznání a sebehodnocení
 • Europass a vyhledávače práce
 • Přijímací pohovor
 • Komunikační dovednosti

Nabídka pro školy a školní kluby:

 • Zdravé klima ve škole
 • Programy zaměřené na multikulturní resp. transkulturní výchovu
 • Programy k volbě povolání
 • Programy na podporu motivace žáků k výuce jazyků
 • Teambuildingové programy

 

Za KRDMK. z. s.
Hana Střechová
odpovědná vedoucí lCM Cheb