Příspěvek na letní tábor od zdravotní pojišťovny

Příspěvek na letní tábor letos poskytuje pět zdravotních pojišťoven. Všech sedm, které v ČR působí, však poskytuje dětem příspěvky na sportovní a pohybové aktivity, některé i na ozdravné pobyty nebo školy a školky v přírodě.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna dává příspěvek nově 1 500 Kč na tábor pro děti od tří do 17 let delší než čtyři dny. Může se jednat o pobytové i příměstské tábory. Pro uplatnění si stačí stáhnout formulář, nechat vyplnit od organizátora tábora a dodat na pojišťovnu nejpozději do 3 měsíců od data vystavení dokladu o úhradě.

Oborová zdravotní pojišťovna přispívá prostřednictvím VITAKARTY, kde si postupně můžete ukládat body. Tato pojišťovna přispívá cca 1 000 Kč na tábor, v některých případech i více (maximální částka může být až 10 000 Kč).

Vojenská zdravotní pojišťovna poskytuje příspěvek na letní sportovní pobyt až do výše 1 000 Kč, a to dětem od čtyř do 18 let. Sportovní tábor musí trvat minimálně pět dnů. Pro uplatnění je nutné poté vyplnit žádost. Žádat lze nejpozději 90 dnů od data posledního dne pobytu.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra podporuje účast dětí na táborech. V rámci programu „Dětské sportovní léto“ mohou čerpat až 500 Kč. O příspěvek je nutné požádat prostřednictvím e-komunikace, popř. přes datovou schránku.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda přispívá svým pojištěncům na dětské tábory pro děti ve věku 4–18 let částkou 700 Kč. Doložit je třeba vyplněnou žádost o příspěvek na zdravotní programy pro rok 2023 a doložení prokazatelného dokladu o zaplacení.

Revírní bratrská pokladna umožňuje čerpat příspěvek až 1 500 Kč na tábor dlouhý min. sedm dní pro dítě od tří let. Stačí si z jejich webu stáhnout potvrzení a nechat vyplnit organizátorem tábora.