Dobrovolnické aktivity v ochraně životního prostředí

45 % mladých lidí se někdy účastnilo dobrovolnických aktivit v souvislosti s ochranou životního prostředí. Mezi mladými ve věku 15–19 let je to až 52 %.  Ve větší míře je tomu i u lidí žijících na venkově (51 %) a těch, kteří jsou aktivní v organizacích mládeže (64 %). I to vyplývá z dotazníkového šetření, které realizovala ČRDM v rámci tématu aktivity a vlivu mladých lidí v oblasti environmentální politiky. Výsledky prezentujeme i v rámci projektu Youthwiki – online encyklopedie národních politik mládeže v Evropě podpořené programem Erasmus+

Více