Darujme kroužky dětem

rádi bychom Vás informovali o novinkách v projektu Darujeme kroužky dětem. Po Velikonocích se spouští opět čerpání příspěvků na 2. pololetí školního roku pro české a ukrajinské děti a otevíráme také jeden nový příspěvek pro ukrajinské děti.

1. Rozdělené prostředky na 2. pololetí ve formě voucherů bylo nutné uplatnit (využít) u konkrétních poskytovatelů nejpozději 31. 3. 2023. Nevyužité vouchery byly po tomto datu uživatelům stornovány.

2. Od 11. 4. 2023 opět umožníme rodičům žádat o příspěvek až 2000 Kč na volnočasové aktivity v 2. pololetí školního roku 2022/2023. Prostředky na tuto podporu jsme získali ze stornovaných voucherů, které rodiče do konce března nevyužili. Jakmile se spustí opětovné žádosti o příspěvek, doporučujeme rodičům požádat co nejrychleji. Předpokládáme, že se prostředky vyčerpají poměrně rychle.

 

Příspěvky bude nutné uplatnit (využít) do 15. 5. 2023. Po tomto datu již nebude možné v projektu ani žádat, ani uplatňovat příspěvky.

Příspěvek bude stále možné čerpat na dlouhodobé volnočasové aktivity probíhající v 2. pololetí školního roku vč. prázdninových akcí (tábory, soustředění), pokud jsou vyvrcholením celoroční činnosti, do které dítě dochází.

Požádat o příspěvek mohou rodiče, kteří v 2. pololetí ještě nežádali, nebo rodiče, kteří o příspěvek požádali, a ani jeden z přidělených voucherů nevyužili do 31. 3. 2023, a příspěvek jim byl následně stornován.

Jestli tedy znáte rodiče, kteří by měli na příspěvek nárok, ještě se do projektu nezapojili a mají o něj zájem, určitě je o změně informujte.

3. Od 11. 4. 2023 se spouští nový příspěvek pro ukrajinské děti na podporu výjezdních akcí (letní tábory, příměstské tábory, soustředění a školy v přírodě či školní výlety). Příspěvek je určen ukrajinským dětem pobývajícím na našem území s vízem dočasné ochrany nebo strpění. Bude se jednat o příspěvek 1x 1000 Kč (bez nutné spoluúčasti). Mezi aktivity, které příspěvkem chceme podpořit, patří výjezdní prázdninové akce + školy v přírodě (letní tábory, příměstské tábory, soustředění, školy v přírodě, školní výlety apod.).

 

Příspěvek mohou čerpat i děti, které nedocházejí na pravidelné aktivity. Aby u Vás mohli rodiče příspěvek uplatnit, bude třeba, abyste v systému Aktivní město vytvořili nové aktivity (letní tábory, soustředění apod.) a tyto aktivity přiřadili k novému příspěvku. Pokud Vaše současné aktivity obsahují i prázdninovou akci, např. tábor či soustředění (např. Pěvecký kroužek + letní soustředění), aktivitu můžete rovněž k příspěvku přiřadit a novou vytvářet nemusíte. Svoje aktivity budete moc k příspěvku přiřadit od 11. 4. 2023 a uživatelé budou moci uplatnit příspěvek do 15. 6. 2023.

 

Tento nový příspěvek je možné kombinovat s příspěvkem na 2. pololetí. Pokud tedy ukrajinské dítě docházejí na aktivity v 2. pololetí, jejichž součástí je i letní akce, může na tuto akci čerpat jak příspěvek na 2. pololetí (2000 Kč), tak i nový příspěvek na výjezdní akce (1000 Kč).