Darujme dětem letní tábor

Již několik let pořádají organizace Babylon Karlovy Vary a Blíže dětem, z.s. letní tábory pro děti a mládež ve věku 6 až 15 let, který nabízí nejen zábavu a dobrodružství, ale také příležitost učit se nové dovednosti, rozvíjet přátelství a posilovat sebevědomí.

Pojďme jít společně ještě dál a otevřít tyto pomyslné táborové brány pro děti, které by si jinak nemohly dovolit takovou zkušenost.

Cílem je shromáždit dostatek finančních prostředků na financování pobytu pro 10 dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Přeci každé dítě si zaslouží šanci zažít radost a kouzlo letního tábora bez ohledu na finanční situaci své rodiny.

Komu pomůžeme?

Pro zajištění spravedlivého výběru dětí, které tábor navštíví, byla navržena tato následující kritéria:

Věk mezi 6 a 15 lety.

Příslušnost k rodině s nízkým příjmem nebo sociálním znevýhodněním.

Doporučení od sociálních pracovníků, škol nebo komunitních či zastřešujících neziskových organizací.

Závazný a finální výběr bude na posouzení oslovené organizace a jejím týmem ve spolupráci s odborníky na sociální práci, aby bylo zajištěno, že pomoc dorazí k těm, kteří ji nejvíce potřebují.

Mezi oslovené organizace, jejichž náplň práce zahrnuje právě práci s dětmi z prostředí sociálně znevýhodněných rodin, patří např.

  • ZŠ a SŠ Karlovy Vary, příspěvková organizace
  • Náhradním rodinám, o.p.s.
  • SOS Dětské vesničky
  • Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů z.s.

Vybraným dětem bude plně uhrazen pobyt na letním dětském táboře v Čichořicích (okres Karlovy Vary) v termínu 1.-9. července 2024.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Vaše finanční příspěvky umožní pokrýt náklady na ubytování, stravu, program a materiály pro tyto děti.

Každý příspěvek, ať už malý nebo velký, má obrovský význam!

Finanční prostředky z této sbírky budou určeny pro uhrazení pobytu jednotlivým vybraným dětem. Za každého účastníka bude uhrazen poplatek 5.000,- Kč, takže při úspěšném ukončení bude uhrazen pobyt 10 účastníkům.

 

V případě, že by se nepodařilo vybrat cílovou částku, uhradil by se maximální počet poplatků (násobky 5.000,- Kč) a zbytek neúplného poplatku bude darován organizaci Blíže dětem, z.s., která v rámci spolupráce se ZŠ pro žáky se specifickými poruchami v Karlových Varech podpoří jeden z mimoškolních projektů pro žáky této školy.

Stejný postup by následoval v případě přebytku, tedy v případě, že by se vybralo více, než je stanovená cílová částka sbírky. Veškeré informace o spolupráci a financování daného projektu budou zveřejněny na sociálních sítích organizace Blíže dětem, z.s.

DÍKY ZA VAŠÍ PODPORU!

Odkaz na sbírku