Poradna pro Rodinu Přístav

www.kr-karlovarsky.cz

PORADNA PŘÍSTAV

(Odborné sociální poradenství- §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 Poradna pro rodinu Přístav vznikla s vizí stát se bezpečným místem, kde „může každý zakotvit“. Naše poslání je nabídnout ambulantní a terénní služby, které podpoří jednotlivce a rodiny v krizi a přispějí k zlepšení jejich situace. 

Služby jsou bezplatné. 

Cílová skupina

 

  • rodiny s dítětem/dětmi s mentálním postižením, 
  • rodiny s dítětem/dětmi v nepříznivé sociální situaci, 
  • osoby v krizi – jednotlivci nebo rodina. 

Věková struktura cílové skupiny – děti a mládež do 18 let a jejich rodiče,

 

                                                        – rodiče, pečující osoby bez omezení věku

                                                        – osoby v krizi (jednotlivci) od 18 let věku výše.

Co nabízíme:

Právní poradenství, včetně pomoci při sepisování podání, rozvodového poradenství, úpravy majetkoprávních vztahů, řešení exekucí a další.

Sociální poradenství, pomáhající s řešením nepříznivými životními situacemi, spolupráce se státními a veřejnoprávními orgány, které rozhodují o sociálních dávkách, doprovázení při jednání na úřadech, pomoc s žádostmi, telefonním kontaktem, vyplňováním formulářů apod. 

Kariérové poradenství pro ty, kteří hledají nové zaměstnání nebo potřebují změnit svou profesní dráhu. 

Nejdříve kontaktujte sociální pracovnici telefonicky. Může být v terénu a nezastihnete jí v kanceláři. Domluví si s Vámi termín osobní schůzky. Při prvním kontaktování služby sociální pracovnice zjišťuje, jaké jsou Vaše požadavky a potřeby.

Místo a časový rozsah poskytování poradenství

Místo a úřední hodiny

Adresa Křížovnická 99/4,

350 02 Cheb (budova ISŠ Cheb, 1. patro)

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Pondělí 14:30 – 17:30
Úterý 12:30 – 14:30 on-line
Středa 15:00 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 14:00

PEDAGOGICKÉ, PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, DLUHOVÁ PORADNA

Po předchozí domluvě se sociální pracovnicí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální poradenství zajišťuje: Bc. Daniela Slavíková

telefon: 602 718 744

Právní poradenství zajišťuje: JUDr.  Jaromír Kerbic

telefon: 722 944 342

e-mail: poradenstvi.cheb@gmail.com 

Prosím, nejprve si domluvte osobní schůzku na tel. čísle: 602 718 744.

 

Regionální Karta služeb