Nabídka pro školy a školní kluby

  • Zdravé klima ve škole
  • Programy zaměřené na multikulturní resp. transkulturní výchovu
  • Programy k volbě povolání
  • Programy na podporu motivace žáků k výuce jazyků
  • Teambuildingové programy

Autor příspěvku: ICM Cheb