Vzdělávání

Nabízíme vzdělávání v těchto oblastech:

  • Finanční a soc. právní gramotnost
  • Občanská gramotnost
  • Trh práce a jeho fungování
  • Sebepoznání a sebehodnocení
  • Europass a vyhledávače práce
  • Přijímací pohovor
  • Komunikační dovednosti

Autor příspěvku: ICM Cheb