Zaznamenejte si svou dobrovolnickou zkušenost do dokumentů Europassu

S blížícími se prázdninami se mnoho mladých lidí chystá za dobrovolnickou prací, ať už to bude doma, nebo v zahraničí. Většina si uvědomuje, že během ní člověk získá nové dovednosti a zkušenosti, např. jazykové, organizační nebo v oblasti IT. Jak a kam nejlépe si dobrovolnickou praxi a nové dovednosti zaznamenat a prokázat je v budoucnu při hledání práce? Europass k tomu nabízí hned dva ze svých dokumentů – životopis a mobilitu pro dobrovolníky. Dokumenty jsou zdarma.

životopise si zaznamenejte dobrovolnickou stáž do části Pracovní zkušenosti. Do osobních dovedností pak uveďte všechny získané dovednosti: jazykové, organizační, komunikační, odborné, digitální. Online editor životopisu vám napoví, jak jednotlivé kolonky vyplnit. Příklady a vzory vyplněných životopisů v různých jazycích najdete na www.europass.cz.

K životopisu si při budoucím hledání práce přiložíte další dokumenty a doklady o Vašem vzdělání, praxi atd. K potvrzení vaší dobrovolnické praxe slouží Europass-mobilita pro dobrovolníky, tj. dokument, o který si může zažádat každý, kdo absolvoval národní nebo mezinárodní dobrovolnickou stáž, u organizace, která ho na stáž vyslala. To může být nevládní organizace, firma nebo agentura. Tento dokument popisuje a potvrzuje, co jste se na stáži naučili a jaké dovednosti jste tam získali. Je zde zaznamenána délka pobytu v zahraničí, náplň vykonávané činnosti a všechny pracovní, organizační, jazykové, sociální nebo počítačové schopnosti a dovednosti, které jsi na stáži získal nebo zdokonalil. Příklady vyplněného dokumentu najdete na http://www.europass.cz/mobilita/europass-mobilita-pro-dobrovolniky/.

Dobrovolnická praxe o vás zaměstnavatelům napoví, že jste flexibilní, otevření novým výzvám a inovacím, schopní týmové práce, přizpůsobiví novému prostředí a kulturám a schopní poradit si v nových situacích. Nezapomeňte proto svou dobrovolnickou zkušenost prokázat při hledání práce.

Prezentace Europass pro dobrovolníky – nejlepší způsob, jak se prezentovat

Infografika o mobilitě pro dobrovolníky

Autor příspěvku: ICM Cheb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *