Děti a mládež

ICM Cheb VELKE PNG

Informační centrum pro mládež (ICM) zahájilo činnost v listopadu 2005 a je zřizováno Krajskou radou dětí a mládeže Karlovarska.

Nabízíme bezplatné informace od A (aktuality z regionu) až po Z (zaměstnání). Informace jsou rozděleny tematicky do 12 kategorií a jsou k dispozici buď na internetových stránkách, nebo v tištěné podobě. S vyhledáváním informací může pomoci odborný pracovník.

Více na: http://www.icmcheb.cz/

krdmk

Demokratické, dobrovolné sdružení, nezávislé na politických stranách a hnutích plně respektující svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich stanovami.
1) Přenos informací oběma směry
2) Partner kraje (participace), zastupování zájmů D a M, delegování zástupců do komisí apod.
3) Metodická činnost oběma směry (projektmanagement – poradenství)
4) Práce s lidskými zdroji (školení, vzdělávání, zprostředkování)
5) Práce „na zakázku“ pro kraj (publikace, průzkumy…)
6) Společné akce (konference NNO, prezentace dotační politiky, spolupořadatelství,
…..společná prezentace, soutěže), Bambiriáda
7) Globální granty – vytvoření krajské „střechy“ pro malé organizace, sdružení, fyzické osoby
8) Vytvoření strategie „public relations“ organizací dětí a mládež (práce s veřejností, sponzory atd.)

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *