Drogy a jiné závislosti

Anonymní alkoholici – CAMINO-cesta

Klášter premonstrátů Teplá č. p. 1,36401,Teplá
720 445 904
info@aamail.cz
www.anonymnialkoholici.cz/

Armáda spásy v České republice, Centrum sociálních služeb Armády spásy KV

Nákladní 205/7,36001,Karlovy Vary
773 770 165
vera_zettlova@armadaspasy.cz
armadaspasy.cz/pobocky/karlovy-vary/

K-centrum Cheb

Pekařská 6,35002,Cheb
739 570 108
kc.cheb@kotec.cz
www.kotec.cz


K-Centrum Karlovy Vary

Sportovní 359/32,36001,Karlovy Vary
Tel.: 727 954 163
vedouci.kctpkv.svetlozs@seznam.cz
http://www.svetlokadanzs.cz/sluzby/k-centrum-karlovy-vary/k-centrum/

K-centrum Sokolov

Marie Majerové 1764,35601,Sokolov
778 772 482 KC, 608 656 560 (pro klienty)
kc_sokolov@kotec.cz
www.kotec.cz

KOTEC o.p.s.

Nádražní náměstí 299/8,35301,Mariánské Lázně
608 606 543
ml@kotec.cz
www.kotec.cz

Pedagogicko psychologická poradna Cheb

Palackého 8,35002,Cheb
733 673 511
info-cheb@pppkv.cz
www.pppkv.cz/

Pedagogicko psychologická poradna Sokolov

H. MÁCHY 1276 P.O. BOX 43,35601,Sokolov

352 604 505
info-sokolov@pppkv.cz
ww.pppkv.cz

Pedagogicko psychologická poradna Karlovy Vary

Lidická 38 360 20 Karlovy Vary

353 176 511 – ústředna
sekretariat@pppkv.cz
www.pppkv.cz

Protialkoholní a protitoxikomanická poradna

Myslbekova 4,36001,Karlovy Vary

353 230 879
mfrybertova@seznam.cz

Aktualizoval: Martin Ivány pro ICM Cheb 4/2020