Hledá se Dítě Česka 2022

Organizace UNICEF vyhlašuje 2. ročník ankety Dítě Česka 2022. Pro Karlovarský kraj byl již první ročník ankety úspěšný, neboť vítězem se stal Jan Žák ze Starého Sedla na Sokolovsku. Najde se mezi dětmi a mladými lidmi Karlovarského kraje duše, která je inspirací pro ostatní? Pokud o někom takovém víte, rozhodně neváhejte jej přihlásit.


Do ankety se mohou zájemci přihlásit sami, nebo je může přihlásit někdo z jejich okolí. Mělo by se jednat o výjimečného člověka se zájmem o své okolí, který se snaží dělat něco smysluplného pro druhé a být inspirací pro své vrstevníky. Mělo by se jednat o dlouhodobé aktivity s konkrétními výsledky. Nominován může být mladý člověk ve věku do 17 let, podmínkou je české občanství nebo trvalý pobyt v ČR.

Odborná porota bude hodnotit prokázanou činnost ve prospěch potřebných, životního prostředí, společenských hodnot a inovací pro budoucnost. Dále také nadání, talent, školní výsledky, schopnost motivovat vrstevníky, schopnost pozitivně vést druhé a další parametry.

UNICEF vybere z přihlášených účastníků 20 finalistů, 10 dívek a 10 chlapců a jednoho nominovaného na tzv. divokou kartu. O vítězi pak rozhodne porota složená za zajímavých osobností nejen organizace UNICEF, ale také kulturního a společenského života. Dítětem Česka se pak stane jedna dívka a jeden chlapec s nejvyšším počtem získaných bodů. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 20. listopadu ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy.

Přihlášky je možné podávat do 30. 9. 2022, a to prostřednictvím elektronického formuláře. Přesná pravidla a další informace o nakete naleznete na webových stránkách ankety.

Zdroj: kr-karlovarsky.cz
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb