„STREETARTEŘI“ MOHOU TVOŘIT GRAFFITI V MĚSTSKÉ SOUTĚŽI (Sokolov)

Pokud vám není cizí forma umění street art a tvorba známá pod názvem graffiti, můžete využít příležitost a přihlásit se do soutěže vyhlášené městem Sokolov. Je určena pro všechny, kteří si chtějí porovnat své schopnosti s ostatními street umělci a zvládnou přitom zadání hlavního soutěžního tématu, jímž je Život ve městě Sokolov. K tvorbě je určena panelová zeď v zadní části klášterního areálu za Starým náměstím.

Cílem soutěže je vytvořit výtvarné dílo – graffiti – na třiceti panelových plochách tvořících zeď kolem kláštera. Každý panel má rozměry 350 cm x 240 cm a poslouží pro jedno samostatné graffiti. Ústřední téma soutěže Život ve městě Sokolov má řadu podtémat, z nichž lze vycházet. Jsou to Těžební průmysl, Budovy v Sokolově, Jezero Medard, Koupaliště Michal, Město jezer, ZOO Sokolov, Budoucnost Sokolova, Den horníků, Ptactvo v Sokolově, Časová osa Sokolova, Osobnosti města, Průkopníci v Sokolově, Příroda, Chemický průmysl, Hudba.

Soutěž v tvorbě graffiti bude vyhlášená jako veřejná neanonymní a dvoukolová. Je určena široké veřejnosti, a může se do ní přihlásit kdokoliv, je-li fyzická osoba.

Účastník soutěže se může přihlásit s jedním či více návrhy. Do soutěže budou zařazeny grafické návrhy graffiti nakreslené či vytištěné na papíře ve formátu A4 či A3, které společně s přiloženou podepsanou přihláškou a vlastním seznamem sprejů/trysek vloží účastník do obálky, kterou uzavře a označí nápisem: „Soutěž: graffiti – NEOTVÍRAT“ a doručí na podatelnu MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov či vloží do schránky u hlavního vchodu městského úřadu, nebo zašlou poštou na tutéž adresu v termínu do 23. května 2022

Hodnocení:

Zhotovené grafické návrhy na zdi posoudí a vyhodnotí hodnotící komise složená ze zástupců vyhlašovatele.  Komise bude posuzovat všechny návrhy splňující požadavky v zadání soutěže, tj. téma výtvarného díla charakterizujícího město Sokolov.   

V 1. kole hodnotící komise vybere vhodné návrhy. Vybraní autoři obdrží od vyhlašovatele oznámení o postupu do 2. kola.

Hodnotící komise ve 2. kole vybere tři vítězné graffiti, které budou následně zveřejněny na webových stránkách města, kde občané svým hlasem rozhodnout o celkovém umístění vybraných graffiti.

Vítěz soutěže, který získá nejvíce hlasů z veřejné ankety, obdrží odměnu ve výši 5 000 Kč. Autor umístěný na druhém místě obdrží odměnu ve výši 3 000 Kč a na třetím místě 1 000 Kč.  

Dále hodnotící komise vybere nejoriginálnější návrhy s tématem města Sokolov. Autorům 5 nejoriginálnějších návrhů poskytne Sokolovská bytová s.r.o. odměnu ve formě nabité čipové karty v hodnotě 1 000 Kč na vstup do městského bazénu nebo koupaliště. 

Zhotovení výtvarného díla na panelové bloky zdi kolem kláštera se uskuteční v termínu 13. až 24. června 2022. 

Grafické návrhy zaslané do soutěže se autorům nebudou vracet a soutěžící svou účastí dávají souhlas s ponecháním poskytnutých návrhů u vyhlašovatele.  

Přihlášky jsou dostupné na webových stránkách města Sokolov nebo fyzicky na odboru správy majetku Městského úřadu Sokolov.

Případné dotazy budou zodpovězeny na tel. č. 354 228 264, e-mail tomas.randa@mu-sokolov.cz nebo na tel. č. 354 228 240, e-mail: leona.mlejnkova@mu-sokolov.cz

Vyhlášení soutěže (49 kB, pdf)

Přihláška do soutěže (108 kB, pdf)

Zdroj: sokolov.cz
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb