VEŘEJNOST MŮŽE POSÍLAT NOMINACE NA OSOBNOST MĚSTA SOKOLOV

Letos se opět budou udílet ceny v anketě Osobnost města Sokolov. Veřejnost může své náměty posílat do 28. února. Z obdržených nominací rada města vybere tři občany Sokolova. Slavnostní galavečer pak bude věnovaný představení jejich práce. Hlasovat můžete pomocí formuláře otištěného v únorovém vydání Sokolovského Patriota nebo umístěného na webových stránkách města.

Vyplněné formuláře odevzdávejte na Infocentru v MDK Sokolov nebo na recepci městského úřadu v obálce označené Osobnost města. Nominovat lze také e-mailem zaslaným MěÚ Sokolov na adresu: jarmila.pychova@mu-sokolov.cz.

Nominace na vyhlášení není vázána na trvalé bydliště v Sokolově. Podmínkou je dosahování vynikajících výsledků v dané oblasti na krajské a vyšší úrovni v celku (klubu, oddíle, spolku, škole apod.), který je registrován v Sokolově nebo přínos jednotlivce nebo i kolektivu pro Sokolov. Podnět k nominaci může podat každý občan Sokolova, dále zájmové organizace, společnosti, školy na území Sokolova a komise Rady města Sokolova.

Nominační formulář

Nominační formulář.

Za rok 2019 převzala ocenění bývalá učitelka Libuše Nosková (in memoriam), dále bylo ocenění uděleno hokejovému trenérovi Karlu Mlejnkovi a lékaři sokolovské nemocnice MUDr. Josefu Trnkovi. Osobností za rok 2020 se stali po zásluze nikoliv jednotlivci, ale členové Integrovaného záchranného systému za obětavost a nasazení při boji s koronavirovou epidemií. Konkrétně to byli zástupci Hasičského záchranného sboru, Policie ČR, Městské policie Sokolov, Zdravotnické záchranné služby a Nemocnice Sokolov.

Zdroj: sokolov.cz
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb