Přijďte si prohlédnout díla výtvarníků karlovarských salonů

Výstava s názvem „Karlovarský salon 22/2 – Výtvarníci karlovarských salonů“ představí malířskou, sochařskou, kresebnou, designovou, grafickou i fotografickou tvorbu 46 autorů, kteří žijí a tvoří v Karlovarském kraji nebo jsou s ním spjati. Navazuje na benefiční Karlovarská salon 2020, přičemž každý z původních 23 umělců si tentokrát mohl přizvat jednoho autora z Karlovarského kraje či někoho, kdo má ke zdejšímu regionu vztah. Na výstavě se tak objeví díla napříč generacemi od poválečných autorů až po nejmladší výtvarníky.

Číslovky v názvu výstavy nejsou zvoleny náhodou, odpočítávají totiž novodobou galerijní historii salonu ve 21. století. Předchozí se uskutečnil v roce 2020 a byl výjimečný. Jeho charakter spočíval v benefičním zacílení. Třiadvacet umělců darovalo svá díla ve prospěch zhotovení unikátního jezdeckého pomníku Karla IV. od věhlasného současného sochaře Michala Gabriela. První salon stejně jako tento druhý (proto číslice 2 za letopočtem 22) připomíná také výtvarné salony na půdě galerie, a to čtyři ročníky v nelehkých letech 1961 až 1972 minulého režimu.

Číslice 2 v sobě nese ještě jeden význam. Znovu se objevují umělci, kteří vystavovali na benefiční verzi salonu v roce 2020. Tentokrát si ale každý z nich pozval svého výtvarného kolegu nebo kolegyni. Proto dvojka za číslicí 22 symbolizuje vystavující dvojici. Díky tomu vznikla přepestrá generační přehlídka. Nejstarší zúčastněný autor se narodil v roce 1917, nejmladší v roce 2001.  Současní karlovarští tvůrci vzpomněli také na karlovarské umělce, kteří již nežijí – například na Jana Samce st., na Antonína a Gizelu Kuchařovy nebo na nedávno zesnulého Petra Strnada, mimo jiné účastníky karlovarských salonů 20. století. Vedle zvučných jmen současných výtvarníků, jako je Václav Balšán, Jiří Jun nebo František Steker či František Tumpach a mnozí další, se jako hosté objevují noví talentovaní umělci.

Jestliže Karlovarský salon 2020 byl charakterizován přídomkem benefiční, pak Karlovarský salon 22/2 se stal salonem přátelským a hostitelským. Výstavu je možné zhlédnout vždy od úterý do neděle v čase 10 – 17 hodin. Zahájena bude 17. února a k vidění bude do 27. března v Galerii umění Karlovy Vary.

Zdroj: kr-karlovarsky.cz
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb