Tandem zve na podzimní akce stěžejního tématu “Mládež utváří budoucnost”

Vážení přátelé česko-německé spolupráce,

koronavirová pandemie pro nás všechny byla a je náročná, a pro česko-německá setkání mládeže to platí dvojnásob. O to důležitější nám přijde nepolevovat ve snahách o česko-německou výměnu a podporovat mladé lidi v tom, aby aktivně utvářeli svou budoucnost.

Rádi bychom Vás proto pozvali na podzimní akce v rámci stěžejního tématu Tandemu “Mládež utváří budoucnost”, při kterých můžete sdílet zkušenosti s mezinárodními výměnami v období pandemie, poznat nové metody online i offline práce s mládeží a dozvědět se více o tématech, která mladé lidi zajímají. Novinkou v naší nabídce je také akce přímo pro mladé lidi do 26 let – česko-německý Mediencamp.

Online česko-německý seminář na téma participace

Termín: 30. 9. 2021

Místo konání: online na platformě DINA.international

Cílová skupina: pracovníci s mládeží a učitelé všech stupňů škol

Cílem setkání je výměna inspirace a zkušeností mezi českými a německými organizacemi a jednotlivci, kteří se zabývají participací mladých lidí. Zaměříme se na to, jak motivovat mladé lidi, aby se aktivně podíleli na společenském a politickém vývoji. Zabývat se budeme i tématem překonávání překážek v participaci mladých lidí ze znevýhodněného prostředí, a také potenciálem přeshraniční výměny pro zapojení mladých lidí do aktivního utváření své budoucnosti.

Více informací najdete zde.

Přihlášení je možné do 22. 9. pod tímto odkazem.

Diskusní fórum k česko-německým projektům v době koronaviru

Termín: 22. – 24. 10. 2021

Místo konání: Berlín 

Cílová skupina: všichni zájemci o česko-německou spolupráci, zkušení organizátoři i začátečníci

Jsou potřeba testy? Jaká pravidla platí pro přejezd hranic? Mají mladí lidé zájem cestovat, nebo se bojí nákazy? Tyto a další otázky jsou pro česko-německou spolupráci aktuální a někteří z nás už na ně i našli odpověď. Zveme Vás na diskusní fórum v Berlíně, kde si můžeme vzájemně předat inspiraci k oživení česko-německé spolupráce během pandemie a těsně po ní. Pojďte s námi diskutovat!

Více informací najdete zde.

Přihlášení je možné do 24. září pod tímto odkazem.

Online česko-německý seminář na téma „Participační projekty pro žáky středních a odborných škol“

Termín: 26. 10. 2021

Místo konání: online na platformě DINA.international

Cílová skupina: učitelé a zástupci středních a odborných škol

Odborným školám z Česka a Německa budou prezentovány možnosti zapojení žáků do stěžejního tématu Tandemu v rámci projektů a metodické práce. Přizvaní referenti budou prezentovat své zkušenosti např. z Evropského parlamentu pro mládež. Prostor bude pro diskusi i výměnu zkušeností.  

Více informací najdete zde.

Přihlášení je možné do 20. října pod tímto odkazem.

Mediencamp pro mládež

Termín: 28. – 31. 10. 2021

Místo konání: Norimberk

Cílová skupina: mladí lidé ve věku 16 – 26 let

Zajímáte se o společnost, média, jejich využívání a společnou česko-německou budoucnost? Setkejte se na Mediencampu s mladými lidmi z České republiky a Německa i mediálními odborníky, odhalte manipulativní strategie a fake news, poznejte nové možnosti vlastního kreativního využití médií a diskutujte o tom, jaká média mladí lidé skutečně potřebují a chtějí.

Více informací najdete zde.

Přihlášení je možné do 27. září pod tímto odkazem.

Diskusní seminář k tématu změna klimatu, ochrana životního prostředí

Termín: 3. – 5. 12. 2021

Místo konání: Plauen

Cílová skupina: pracovníci s mládeží a učitelé všech stupňů škol

Jste mimoškolní či školní organizace zabývající se tématem ochrany životního prostředí? Rádi byste dostali nové impulsy pro svoji práci nebo rozšířili nabídku aktivit o česko-německé (online) projekty s ekologickou tematikou? Zveme Vás na diskusní seminář, při kterém můžete sdílet zkušenosti a vzájemně se inspirovat nejen česko-německými projekty. V rámci akce se můžete těšit na živé divadelní představení.

Více informací najdete zde.

Přihlášení je možné do 27. září pod tímto odkazem.

Všechny akce budou simultánně tlumočeny, účast na nich je bezplatná, včetně ubytování a stravy. Cestovní náklady účastníků z České republiky budou proplaceny do výše 50 %.

Všechny akce se budou řídit vládními nařízeními obou zemí. Budou dodržována všechna aktuální předepsaná hygienická pravidla tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků. 

Akce v rámci stěžejního tématu Tandemu “Mládež utváří budoucnost” přispívají k tomu, aby se děti a mládež z České republiky a Německa aktivně zabývaly společensko-politickými otázkami, které jim připadají  zajímavé. Prostřednictvím práce s tématy, jako jsou například participace, demokracie a diverzita, mají mladí lidé příležitost rozvíjet svůj úhel pohledu a schopnost kritického  úsudku, stejně jako poznávat možnosti vlastního jednání.

Zdroj: www.mladez-utvari-budoucnost.cz
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb