Projekt ROZHLED

Projekt ROZHLED pomáhá s osobním a kariérním rozvojem studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku 17 až 26 let z celého Česka. Projekt trvá 4 měsíce a pro účastníky je díky našim partnerům zdarma.

Doposud jsme uspořádali 20 kol projektu, podpořili více než 900 mladých lidí a úspěšně plníme cíl projektu, tedy šanci na lepší budoucnost a naplněný život všem bez rozdílu.

Přihlášky do nového kola spuštěny! Uzávěrka je 15. září.

Informace o projektu ROZHLED + přihláška

Zdroj: nadaniadovednosti.cz

Autor příspěvku: ICM Cheb