Pedagogická fakulta v Chebu otvírá nový program, učitelství pro 1. ročník

Nedostatek kvalifikovaných učitelů v Karlovarském kraji chce řešit Fakulta pedagogická ZČU, která v Chebu otevře nově akreditovaný kombinovaný magisterský program. V tamním areálu školy, a také v prostorách přilehlého gymnázia, se začnou v září vzdělávat budoucí učitelé prvního stupně základních škol. Zájemci o studium mohou přihlášky odevzdávat do 10. srpna.

Studium programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy bude v Chebu probíhat v kombinované formě vždy v pátek. Doba studia bude standardních 5 let, přičemž fakulta počítá s maximálním počtem třiceti studentů na jeden ročník. „Předpokládaný zájem uchazečů je asi 60,“ uvádí proděkan pro vzdělávání Jan Krotký s tím, že na klasickou prezenční formu studia tohoto oboru, kterou Fakulta pedagogická nabízí v Plzni, se pro nadcházející akademický rok 2021/2022 hlásilo přes 160 uchazečů.

Na studenty čeká v Chebu nové vybavení v podobě moderních pomůcek a didaktické techniky. „Rozšířena byla také místní univerzitní knihovna, a to právě o tituly z oblasti pedagogiky a didaktiky vybraných oborů. Jsme rádi, že můžeme Karlovarskému kraji se vzděláváním budoucích učitelů pomoci, neboť to považujeme za stěžejní pro jeho rozvoj. Karlovarský kraj podporuje otevření programu i materiálně,“ pokračuje proděkan.

Termín podávání přihlášek je 10. 8. „Od 10. do 16. 8. budou uchazeči odevzdávat portfolia a přijímací zkouška se uskuteční 23. 8. Přijímací zkouška se bude skládat z písemné online zkoušky z českého jazyka, zkoušky odborné způsobilosti ve formě portfolia a z online psané eseje na zadané téma,“ dodává proděkan.

ortfolio uchazeče o studium musí obsahovat:
• Krátké video, v němž uchazeč vysvětlí hru pro děti mladšího školního věku tak, aby si ji bylo možné zahrát.
• Přehled odborných pracovních či dobrovolnických aktivit uchazeče zaměřených na práci s dětmi mladšího školního věku (potvrzený odpovídajícími institucemi).
• Seznam prostudované odborné pedagogické literatury.
• Potvrzení o logopedickém vyšetření a potvrzení praktického lékaře.

Kromě prezenční a nově i kombinované formy nabízí Fakulta pedagogická ZČU program Učitelství pro 1. stupeň základní školy také v rámci celoživotního vzdělávání pro učitele, kteří si chtějí rozšířit odbornou kvalifikaci.

Celoživotní vzdělávání už na chebské pobočce ZČU funguje a spolu s novým programem bude mít Fakulta pedagogická v Chebu v nadcházejícím akademickém roce přes 90 studentů.

Studenti Učitelství pro 1. stupeň základní školy se během studia věnují zejména pedago-gicko-psychologické oblasti. Osvojují si problematiku pedagogicko-psychologickou i oborově didaktickou, zaměřenou na věkovou kategorii žáků 1. stupně ZŠ, učí se vést a podporovat skupinu i jedince v procesu učení s respektem k individuálním zvláštnostem dětí. Absolvují teoretické i praktické předměty, během praktických hodin si sami zkouší přípravu a plánování výuky i to, jak žáky zaujmout.

ZČU sídlí v Chebu na adrese Hradební 2047/22, kde už od roku 1990 působí rovněž pobočka Fakulty ekonomické. Kompletní nabídku studia Fakulty pedagogické naleznete zde.

Zdroj: Chebský deník
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb