Karlovarský kraj vyhlašuje anketu Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 2020

​Karlovarský kraj spustil nominace na vyhlášení nejlepších sportovců v Karlovarském kraji za rok 2020. Tato anketa, již kraj vyhlašuje každoročně, oceňuje sportovce, trenéry a sportovní legendy za jejich mimořádné úspěchy.

„V minulém roce nám epidemie koronaviru neumožnila uspořádat slavnostní večer s předáváním ocenění pro nejúspěšnější sportovce. Proto proběhne vyhodnocení obou ročníků společně. Doufáme, že tentokrát se již budeme moci společně sejít a předat ceny těm nejlepším sportovcům v Karlovarském kraji, pro které je sport životní láskou a stálou výzvou,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.             

Návrhy na ocenění budou přijímat okresní sdružení České unie sportu, a to do 31. ledna 2021. K nominaci sportovců je potřeba vyplnit formulář, který je společný pro jednotlivé okresy i pro kraj. K dispozici je na webových stránkách unie sportu. Anketní lístek je nutné nejdříve stáhnout do počítače, vyplnit data a uložit. Vyplněný formulář je pak možné zaslat pomocí e-mailu na kontakt uvedený v jeho spodní části. Vybrané nominace v rámci okresních kol pak budou následně postoupeny Karlovarskému kraji.          

Nominace bude posuzovat sportovní komise, která předloží Radě Karlovarského kraje návrhy na ocenění. Slavnostní vyhlášení výsledků by se pak mělo uskutečnit v průběhu roku 2021, a to podle aktuální situace s ohledem na nařízení vlády.        

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Martinu Fučíkovou, e-mail: martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz, tel.: 354 222 596, 736 650 379.

Zdroj: kr-karlovarsky.cz
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb