Těšíme se do školy

Podpořme co nejlépe postupný návrat žáků do škol, aby se všichni co
nejrychleji adaptovali na prezenční výuku. Uvědomme si, že žáci během
distanční výuky mohli projít negativními zážitky spojenými se zvýšeným
stresem, strachem a nejistotou, které současná doba přináší. Čas,
který využijeme pro navrhované aktivity, se nám vrátí v podobě lepšího
soustředění a motivace žáků i příjemnější atmosféry ve výuce. Pečujme
také o sebe, každý den pro sebe udělejme něco hezkého.
Níže uvedená praxí a výzkumem osvědčená opatření jsou nabídkou, ze které
si můžete vybrat to, co nejlépe odpovídá vašim možnostem a potřebám
vašich žáků, samozřejmě za podmínky dodržení aktuálních hygienických
opatření. Opatření podporující wellbeing žáků je vhodné uplatňovat průběžně,
protože významně přispívají ke zlepšování jejich vzdělávacích výsledků.

Autor příspěvku: ICM Cheb