Pozvánka na výstavu

Muzeum Cheb připravilo výstavu „Lidová architektura Chebska“, která bude přístupna od 9. října bez tradiční vernisáže

Výstava „Lidová architektura Chebska“ seznámí návštěvníky s tradičními stavebními druhy a konstrukcemi, které jsou typické pro náš region. Součástí výstavy jsou prvky sejmuté ze statku čp. 18 v Milíkově doplněné ze sbírky Muzea Cheb, včetně stavebních článků ze zaniklého dvora Köstlhof u Chebu.

Raritou výstavy je originál hrázděného štítu z milíkovského statku, který byl sejmut a následně nahrazen kopií. Původní štít byl převezen a po ošetření instalován na nádvoří muzea, aby si návštěvníci mohli prohlédnout zblízka jeho stav a detaily. Po skončení výstavy bude deponován u budovy Centrálního depozitáře.

Výstava je jedinečnou možností vidět model statku v Milíkově, jak vypadal na začátku 19. století, a zároveň neoficiální pozvánkou na otevření rekonstruovaného statku v létě 2021.

Výstava bude veřejnosti přístupná od 9. října 2020 do 3. ledna 2021 a vzhledem k nouzovému stavu bude otevřena bez tradiční čtvrteční vernisáže – jako náhrada k ní bude zveřejněna videoupoutávka.
Výstavu je do konce října možné navštívit, stejně jako expozici muzea, zdarma.

Zdroj: cheb.cz
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb