S železnicí po stopách Karla IV.

S železnicí po stopách Karla IV. aneb Párou ze století do století, která se koná na počest 650 let města Kraslic, 20 let od obnoveníželezniční dopravy mezi Kraslicemi a Klingenthalem a 20 let přeshraničního dopravního systému EgroNet

Zdroj: Železniční spolek Klub M 131.1
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb