FAKULTY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY ROZŠIŘUJÍ SVÉ AKTIVITY V KARLOVARSKÉM KRAJI

Fakulta pedagogická ZČU otevře v akad. roce 2020/21 v Chebu program celoživotního vzdělávání, který umožní doplnění kvalifikace učitelům prvního stupně

Působení fakult Západočeské univerzity (ZČU) v Karlovarském kraji se v akademickém roce 2020/21 rozšíří. Klíčový podíl na tom má finanční podpora Karlovarského kraje a města Cheb. Kromě Fakulty ekonomické, která nabízí nový studijní program Marketingové řízení, bude v Chebu působit i Fakulta pedagogická, která svým programem pro učitele 1. stupně základních škol chce pomoci řešit problém nedostatku kvalifikovaných učitelů. Jejím cílem je otevřít v Chebu svoji stálou pobočku.

„Velmi si vážíme toho, že se podařilo rozšířit aktivity Západočeské univerzity v našem kraji, a to už od příštího akademického roku. Karlovarský kraj považuje spolupráci s univerzitou za velmi významnou pro náš region, který nemá na svém území veřejnou vysokou školu. Proto jsme podpořili jednak výuku učitelů 1. stupně, kteří si v rámci programu celoživotního vzdělávání budou moci v chebské budově školy doplnit kvalifikaci na Fakultě pedagogické, naše podpora také směřuje k aktivitám Fakulty ekonomické. Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných učitelů především na základních školách a toto je přesně cesta, která nám pomůže problém vyřešit,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

Fakulta pedagogická ZČU otevře v akad. roce 2020/21 v Chebu program celoživotního vzdělávání, který umožní doplnění kvalifikace učitelům prvního stupně. O program, který má v karlovarském regionu pomoci snížit počet nekvalifikovaných pedagogů na 1. stupni základních škol, má zájem přibližně osmdesát učitelů. Do prvního ročníku jich může nastoupit třicet. S dalšími uchazeči tak fakulta počítá pro následující roky. Do budoucna pak zvažuje svoji nabídku v Karlovarském kraji ještě rozšířit i pro učitele 2. stupně.

Výuka bude probíhat jedenkrát týdně v chebské budově Západočeské univerzity v Hradební ulici, kde působí Fakulta ekonomická. Díky dotaci Karlovarského kraje ve výši 1 milionu korun bude studium poskytováno bezplatně. Finanční podpora města Cheb, která se bude pohybovat kolem 300 tis. korun, umožní nakoupit materiální vybavení, zejména pomůcky pro výuku výtvarné, hudební a tělesné výchovy. „Cílem naší fakulty je otevřít v Chebu stálou pobočku, která by umožňovala efektivně řešit nedostatek učitelů s odpovídající kvalifikací a aprobací a další problémy regionálního školství,“ říká děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík. Postupně by tak mělo v Chebu vznikat zázemí, které umožní kvalitní a dlouhodobé působení Fakulty pedagogické v Karlovarském kraji.

Fakulta ekonomická rozšířila v Chebu pro akad. rok 2020/21 nabídku studijních programů.  Její činnost podpoří nyní Karlovarský kraj částkou 2,5 mil. Kč a město Cheb částkou 600 tis. Kč. „Díky těmto finančním podporám můžeme rozvíjet vzdělávání v regionu. Vedle již tradičního bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a management nabízíme v Chebu zcela nový program Marketingové řízení. Tímto reagujeme na požadavky zaměstnavatelů v regionu, především z oblasti služeb a cestovního ruchu,“ uvádí děkanka fakulty Michaela Krechovská.

Studium na Fakultě ekonomické nabízí také řadu možností, jak při studiu vycestovat do zahraničí a získat tak cenné zkušenosti. Fakulta nabízí krátkodobé i dlouhodobé stáže na partnerských institucích po celém světě, studenti mají zároveň možnost absolvovat programy dvojího diplomu. Tříletý bakalářský studijní program Marketingové řízení nabízí fakulta v prezenční formě studia. V případě splnění stanovených podmínek se studenti v rámci tohoto programu mohou zapojit do studia typu double degree a získat nejen český diplom z Fakulty ekonomické, ale také německý z vysoké školy v bavorském Hofu (Hochshule Hof – University of Applied Sciences). Možnost získat dvojí diplom mají také studenti bakalářského studia Podniková ekonomika a management, který lze v Chebu studovat v kombinované formě. Double degree studium nabízí Fakulta ekonomická ve spolupráci se School of Entrepreneurship and Business finské HAMK University. Kromě dvou semestrů na partnerské univerzitě v Hämeenlinně nastoupí student ZČU také na praxi ve finské instituci a po úspěšném absolvování získá nejen český a finský diplom, ale také výraznou konkurenční výhodu pro český i evropský pracovní trh.

„Jelikož donedávna reálně hrozilo, že ekonomická fakulta po 30 letech fungování Cheb opustí, jsem velmi potěšen vývojem v posledním měsíci, kdy se společnou iniciativou města Cheb a Karlovarského kraje podařilo nejen zajistit pokračování výuky ekonomických oborů, ale i rozšíření možností vzdělávání v Chebu o studium pro učitele 1. stupně ZŠ. Jednak to umožní činnost ZČU v Chebu ekonomicky stabilizovat, jednak tím napomůžeme zvýšit nízkou kvalifikovanost pedagogických sborů v kraji. Cheb dlouhodobě finančně podporuje činnosti univerzity a jsme připraveni přispět i na rozjezd jejích dalších oborů v našem městě,“ uvedl starosta města Cheb Antonín Jalovec.

Fakulta ekonomická ZČU působí v Karlovarském kraji od roku 1990. 1. července tomu bude přesně 30 let, co byla zřízena v Chebu a poskytuje zde vysokoškolské vzdělávání. Dlouhodobě pořádá také kurzy celoživotního vzdělávání a univerzitu třetího věku. Fakulta podporuje rozvoj a prosperitu regionu také prostřednictvím řady projektů aplikovaných právě v tomto kraji a řešených ve spolupráci s podniky i institucemi Karlovarského kraje.

Ke studiu na Fakultě ekonomické se mohu uchazeči hlásit v rámci druhého kola přijímacího řízení až do 31. července, a to prostřednictvím elektronické přihlášky na webové adrese http://eprihlaska.zcu.cz, podrobné informace uchazeči naleznou na adrese http://www.fek.zcu.cz/uchazec.

Zdroj: cheb.cz
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb