Od pondělí budou pro veřejnost otevřena venkovní sportoviště u školských zařízení

Zasportovat si můžete na hřištích u 1., 3. a 6. ZŠ, na dopravním hřišti a v areálu DDM Sova.

Od pondělí 4. května budou pro veřejnost otevřeny sportovní areály u vybraných chebských školských zařízení. Návštěvníky sportovišť prosíme, aby dodržovali aktuálně platná opatření proti šíření koronaviru.

Otevírací doba v květnu a červnu:

Sportovní hřiště v areálu 1. ZŠ (Skalka)

– otevřeno pro veřejnost v úterý a čtvrtek od 15.30 do 18.30 h, v sobotu od 14 do 18 h

Sportovní hřiště v areálu 3. ZŠ (Zlatý vrch)

– otevřeno pro veřejnost v pondělí až pátek od 15 do 18 h, o víkendech od 14 do 18 h

Sportovní hřiště v areálu 6. ZŠ (u bazénu)

– otevřeno pro veřejnost v pondělí až pátek od 16 do 18 h, o víkendech od 14 do 18 h

Areál Domu dětí a mládeže Sova (Goethova ul.)

– otevřeno pro veřejnost o víkendech od 14 do 19 h

Dětské dopravní hřiště (Břehnická ul.)

– otevřeno pro veřejnost v pondělí až pátek od 15 do 18 h, o víkendech od 9.30 do 11.30 a od 15 do 18 h

V případě nepříznivého počasí bude z bezpečnostních důvodů zavřeno.

Pravidla pro sportování na veřejnosti (Ministerstvo zdravotnictví ČR, ze dne 24. 4. 2020):

·      nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

·      společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

·      nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Zdroj: cheb.cz
Zpracoval/vložil: Martin Ivány

Autor příspěvku: ICM Cheb